03040 Киев, ул. Василия Касияна 2/1

Тел./факс (044) 220-13-15

093-351-70-00

www.apvip.com.ua
ap_vip@bigmir.net